Länkar

 

 

Bild föreställande: www.aluminiumriket.com

www.aluminiumriket.com

Aluminiumriket Sverige är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material. Aluminiumriket Sveriges skall arbeta med att utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi.