Skrotaffär i Mariannelund i Eksjö Kommun för er i Jönköping, Linköping, Växjö, Västervik och Värnamo

Försäljning

Järnskrot

Merparten av skrotet vi tar hand om säljer vi till de stora stålverken runt om i Sverige. Vi bearbetar varje år ca 5 000 ton järnskrot.

Handelsstål

Balk,stångstål och armeringsjärn säljer vi till byggföretag, husfabriker, lantbrukare, privatpersoner och mekaniska verkstäder

Gjutjärn och smidesskrot

Gjutjärn och smidesskrot slår eller skär vi sönder och säljer till gjuterier.

Metaller

Ädlare metaller säljs till svenska smältverk samt på export.